klik hier om het lettertype te vergroten.

 

 In het WZC Meunyckenhof zorgen hulpverleners met verschillende specialisaties voor een kwalitatief hoogstaande zorgverlening aan alle bewoners.

Zorg- en verpleegkundigen bieden begeleiding en vezorging onder leiding van drie hoofdverpleegkundigen.
Wij beschikken over referentieverpleegkundigen palliatieve zorg, wondzorg, continentiezorg en dementie. Verder is er in onze instelling ook een diabeteseducator.

Een team van kinesisten, in samenwerking met de behandelende arts, onderhoudt en stimuleert de fysieke mogelijkheden van de bewoners om op die manier hun comfort te verhogen.
De ergotherapeuten onderhouden en stimuleren de fysieke mogelijkheden van de bewoners zowel op psychisch als fysisch vlak.
Onze medewerkers worden blijvend bijgeschoold en zijn op de hoogte van de laatste nieuwigheden binnen hun domein. Zij staan u graag te woord bij vragen over de zorg of over een bepaald ziektebeeld.

Eigen beslissingsrecht, privacy, verdere persoonlijke ontplooiing, zelfredzaamheid en inspraak, zijn enkele peilers waar onze verzorging op steunt. Hieraan wordt maximale aandacht besteed! In onderling overleg en rekening houdend met de wensen, mogelijkheden en beperkingen van de bewoner, wordt vanuit zijn of haar vraag een geïndividualiseerd zorgplan opgesteld in het elektronisch zorgdossier. Ieder teamlid houdt in zijn begeleiding zoveel mogelijk rekening met dit plan. Op die manier kan de zorg nauw aansluiten bij de levensstijl van de bejaarde.

Om het zorgcomfort te verhogen heeft het zorgteam specifieke hulpmiddelen ter beschikking: hoog- en laagbedden, tilliften, alternerende matrassen, positioneringkussens, geriatrische zetels, zuurstofconcentrators, spuitpompen….  Een ziekenhuisopname gebeurt enkel wanneer meer gespecialiseerde medische hulp noodzakelijk en zinvol is. Dit gebeurt in overleg met de bewoner, zijn familie en de behandelende geneesheer. Voor elke bewoner gebeurt een medisch– farmacologisch overleg, waarbij de behandelende geneesheer, een apotheker en een lid van het zorgteam, de medicamenteuze behandeling nauwgezet opvolgen.Door een duidelijke en vroegtijdige zorgplanning wordt de zorg zo optimaal mogelijk afgestemd op de wens en de verwachting van de bewoner en of zijn familie.

De zorg is zodanig uitgebouwd dat ook in de laatste fase van het leven kwaliteitszorg kan gegarandeerd worden. Ons palliatief team wil zorgen voor een sfeer die menswaardig sterven mogelijk maakt. Enerzijds bestaat optimale comfortzorg uit het bestrijden van pijn en onaangename symptomen. Anderzijds wordt de begeleiding bij emotionele en geestelijke noden niet vergeten. De familie krijgt hierbij de kans om dag en nacht hun familielid nabij te zijn.