klik hier om het lettertype te vergroten.

Downloads

Privacyverklaring

In het najaar heeft het onderzoeksbureau TNS-Dimarso een enquête uitgevoerd over de "Kwaliteit van leven" in ons woonzorgcentrum. Hierbij vindt u het feedbackrapport. Het deel - bewoners - bevat de resultaten van de face-to-face interviews met  de bewoners zonder cognitieve problemen. Het deel - contactpersonen - geeft de resultaten van de schriftelijke enquête, ingevuld door de contactpersonen van bewoners met cognitieve problemen. (zie bovenste download). De scores worden per thema en per item weergegeven. Indien minder dan 10 personen geantwoord hebben, wordt- om privacyredenen- alleen de scores per thema weergegeven.
Vragen en opmerkingen over deze enquête kunnen gericht worden aan referentiekaderkwaliteit@zorg-en-gezondheid.be